Sinh hoạt Phượng Ca tháng 1 đến tháng 7 2013

Trong thời gian này, Phượng Ca đã tham dự các buổi hoà nhạc, văn nghệ mừng xuân Quý Tỵ và sinh hoạt văn hoá xã hội với các hội đoàn khắp nơi:

– 2013 01 27 PARIS 17: Giáo Xứ Việt Nam Paris Mừng Xuân.

– 2013 02 02 BRUXELLES: Concert với Hội Nam Giao.
– 2013 02 27 SAINT GILLES RENNES: Concert với Hội MẦM TRẺ.

– 2013 03 02 ANTONY : Phượng Ca mừng 45 năm thành lập.
– 2013 03 17 PARIS 17: Tết CAO NIÊN tại giáo xứ Paris.
– 2013 03 17 ERMONT : Cộng đoàn Ermont mừng xuân.
– 2013 03 22 MARGENCY :Bol de riz de la communauté éducative de Bury-Rosaire.
– 2013 03 27 MOULIN : Concert tại Musée Anne de beaujeu & Maison Martin.

2013 04 05 SEVRAN: Concert de Rencontre Artistique vơ các lớp đàn tranh nhạc viện Sevran, Antony và Phượng Ca en Il de France.                                                                              – 2013 04 06 TREMPLAY en France : Berceuse du Soleil Levant với conteuse Mado   Lagoutte
– 2013 04 07 TAVERNY : Concert với Chorale Enfants Taverny.                                              – 2013 04 07 PARIS 17: Ngàt Thư viện tại giáo xứ Việt Nam.
– 2013 04 13 TAVERNY : Gala Artmartiaux- Việt Quyền Thuật mừng 30 năm thânh lập.

– 2013 05 11 TAVERNY : Gala Humanitaire với Du Ca.

– 2013 06  PARIS : Atelier de Dan Tranh tại Musée quai Branly.                                               – 2013 06 21 PARIS 13: Fêtes de la musique tại Médiathèque.                                                   – 2013 06 22 TAVERNY : 100 ans COSMO với tất cả các hội đoàn có mặt tại tỉnh.                  – 2013 06 29 FRANFORT (Allemagne) : Concert với F.A.V.I.C.

– 2013 07 19-21 SEATTLE (U.S.A) : Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống kỳ 2 do Hướng Việt trách nhiệm tổ chức.

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.