2017 07 02 Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam kỳ IV tại Paris

Đoàn Vân Nghệ Dân Tộc Hướng Việt vừa lập trang mạng truyền hình.

Xin mời quí bạn nghe phần đối thoại giữa nhạc sĩ Việt Hải và Thúy Loan.

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.