Chương Trình St-Honorine

Chương trình trình diễn ngày văn hoá tại thành phố St Honorine  8/10/2006

 
Phương Oanh, Ngọc Dung, Trang Đức, Hiếu, Kim Châu

Bích Thuận, ..

    Trong lịch sữ dựng nước của Việt Nam, đã có biết bao cuộc tranh đấu để chống đở nạn xâm lấm của nước mạnh. Có biết bao anh hùng không phân biệt gái hay trai đã đứng  lên kêu gọi mọi người đồng lòng giữ gìn bờ cỏi..

    Vào thời Đông Hán, cách đây mấy ngàn năm, nước Tầu xâm chiếm Việt Nam và bắt dân  làm nô lệ. Ở quận Cử Chân, có một quan tên Thi Sách vì không phục tòng người Hán, đã bị giết chết. Vợ ông là bà Trưng Trắc đã đứng lên kêu gọi dân chúng cùng mình đứng lên chống lại quân thù và để trả thù cho chồng và cho quê hương.

    Trích đoạn thù Chồng Nợ Nước do nghệ sĩ Bích Thuận độc diễn.

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.