2016 10 30 Bửa cơm xã hội tại chùa Khánh Anh Evry

Đã lâu, tôi ít khi xuất hiện trên sân khấu bè bạn vì muốn nhường chỗ cho cảc em trẻ. Nhưng Mỹ Ly đã nhờ đệm cho Ngọc Xuân hát trong bửa cơm xã hội của chùa, vì thế mà lại khăn gói đàn tranh đi theo bạn.

Ce contenu a été publié dans Français. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.