2015 07 16, thánh lễ với cha Hyacinthe, cha Gilbert và cha Jean Philippe Alexis tại nhà nguyện Notre Dame de Beauchamp Taverny.

Năm nay, có ba cha phải thay đổi giáo xứ, sau ba năm đến làm việc với giáo xứ Taverny, Beauchamp và Bessancourt. Tôi cũng cảm thấy có cái gì buồn buồn, khi được nghe rao giảng sau thánh lễ cách đây hai tuần.

Cha Hyacinthe và cha Gillbert sẽ trờ về nước sau khi đã có bằng thạc sĩ thần học tại Paris. Cha Jean Philippe đi nhậm xứ bên cạnh Taverny.

cha Gillbert 1Cha Gilbert trong một thánh lễ tại nhà nguyện Beauchamp tháng 4/2015.

cha Gillbert 2cha Gillbert 3 Nhà nguyện Notre Dame de Beauchamp ở Taverny.

cha Gillbert

cha Jean PhilippeCha Jean Philippe Alexis đang làm thánh lễ tại Giếng nước đầu làng ở thành phố cổ Jérusalem tháng 3 năm 2015 trong một chuyến hành hương về Đất Thánh.

cha Jean Philippe 1Đây là nơi giòng suối bắt đầu trong sa mạc thời nguyên thủy khi ông Abraham đi vô sống trong sa mạc 40 năm.

cha Jean Philippe 2Suối từ trong khe đá chảy xuống đã nuôi David và quân lính sống trong thời gian chạy trốn.

cha Jean Philippe 3                                                               Dòng sông Jourdan, nơi Chúa được rửa tội.

 

Ce contenu a été publié dans Album photos, Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.