11/9/2016 Forum des associations de Taverny.

Mỗi năm vào đầu tháng 9, tỉnh Taverny tố chức ngày gặp gỡ các hội đoàn trong tỉnh, mục đích để người dân đi thăm các hội đoàn có mặt để có thể tìm cho mình những sinh hoạt thích hợp trong năm. Đây cũng là ngày ghi danh cho các trường nhạc, các hội đoàn văn hoá khác. Hôm nay cũng có những chương trình biều diễn của các nhóm võ thuật, âm nhạc, thể thao, trường dạy múa v.v… Nhờ có những sinh hoạt như thế, các hội đoàn đã có thêm hội viên cho hội của mình.

Ce contenu a été publié dans Album photos, Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.