2014 09 07 Forum des Associations de Taverny

Sau hai tháng nghỉ hè, hoạt động của các hội đoàn được bắt đầu vào chúa nhựt thứ nhất của tháng.

Tỉnh Taverny đã có hơn 250 hội chính thức ghi danh ngày gặp gỡ của các hội đoàn – forum des Associations. Thời gian và sinh hoạt gồm có Văn hoá, thể thao, thông tin và để cho mọi người có thể tìm hiểu và ghi tên cho mình, gia đình và con cái trong các hội, trường, về âm nhạc, võ thuật, thể thao, hội hoạ, đóng kịch, hội thoại, nghiên cứu hoặc đi tham quan du lịch theo nhóm. Tuỳ theo các môn hoạt động mà tuổi tác sẽ được ấn định.

.

Ce contenu a été publié dans Album photos. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.