26 juin 2013 Audition de fin d’année

 

Contact : Tél. 01 39 95 28 53     mail : info@phuongca.org

Năm học đã xong, chúng ta lại chuẩn bị quần áo  để đi chơi.                                                         Trong hai tháng hè, mỗi ngươi sẽ đi mỗi hướng khác nhau để thay đổi không khí. Hy vọng năm tới sẽ học hành tốt hơn và sẽ đn hay hơn.

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.