Chạy đua với thời gian

Bây giờ là gần cuối tháng 5 qua tháng 6, thời gian căng thẳng cho học trò lẫn cô giáo. Cuối năm học cũng là lúc có nhiều hoạt động nhất cho các hội đoàn, lớp học.

Phượng Ca có trụ sở hai nơi, do đó mà công việc hội họp luôn luôn gấp đôi so với các hội khác. Pari 13,  đang chuẩn bị cho ngày fête du quatier ngày 16/6/2013, Taverny thì sửa soạn cho ngày kỷ niệm 100 Cosmo ngày 22/6/2013. Bên cạnh đó, thánh lễ truyền chức linh mục tại nhà thờ chính toà Pontoise ngày 30/6/2013.

                                   Huy vẽ 1

Julien Huy (20 tháng tuổi) vẽ

Mỗi nơi mỗi vẽ, nơi nào cũng cần sự có mặt của các hội đoàn. Gặp nhau, trao đổi ý kiến và từ đó, các hội đoàn sẽ gợi ý cùng làm việc chung với nhau cho năm tới.

 

Taverny, 22/5/2013

 

 

 

Ce contenu a été publié dans Français. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.