Hình ảnh Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam tai Toronto, Seattle, Sydney vàNelbourne

dh-seattle2

Thầy Nguyễn Văn Đời, các cô Thúy Hoan, Ngọc Dung và Phương Oanh

Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien.