Hình ảnh Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam tai Toronto, Seattle, Sydney vàNelbourne

dh-an-toronto1

Đức Thành-Phương Oanh – Kim Uyên- Thúy Loan

Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien.