Hình ảnh Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam tai Toronto, Seattle, Sydney vàNelbourne

dh-ky-ba-4

Song tấu đàn tranh và Tỳ Bà của Thúy Vân và Huỳnh Hà

Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien.