2012 06 09 Giáo xứ Beauchamp

Jun 15, ’12 5:51 PM

pour tout le monde

 

Tháng sáu trong năm là mùa hội diễn ở khắp nơi trên xứ Pháp.
Các hội đoàn, các tỉnh, đều tổ chức những buổi họp mặt, trình diễn đễ gây quỹ chuẩn bị cho năm học mới và cũng để chia tay đi hè.


Trước khi tới nơi trình diễn, các em đã tập đàn với nhau trong vườn nhà anh chị Thái Dung. Trời nắng ấm, nên tập ngoài trời thật thích.


Buổi diễn hôm nay tại đây, trong phòng không có một người da màu nào khác, làm tôi có cảm tưởng như mình đến một tỉnh thật xa Taverny, mặc dù hai tỉnh ở bên cạnh nhau.

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.