Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ 2 tại Seathe – Mỹ

 

  Mar 9, ’12 3:16 AM
pour tout le monde


  

Ngày 8 tháng 3 năm 2012
THÔNG BÁO 

Kính gửi:    Quý thầy cô
                    Quý phụ huynh học sinh
                    Quý nghệ sĩ bộ môn nhạc cụ truyền thống
                    Quý bạn hữu truyền thông báo chí và các nhà tài trợ
         Quý khán giả, bạn trẻ thanh niên sinh viên yêu thích nhạc cổ truyền Việt Nam

Nhằm trao đổi kinh nghiệm, kết tình thân ái, trau giồi khả năm nghiệp vụ chuyên môn hầu đáp ứng như cầu giảng dạy và phổ biến nhạc cổ truyền Việt Nam tại hải ngoại, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng
Việt sẽ tiếp nối tổ chức ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LẦN II vào ngày 19-21 tháng 7 năm 2013 tại tiểu bang Washington States, USA.
Sau đây là một số thông tin về chương trình:
Chủ đề:      ĐẠI  HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LẦN II

Thời gian:    3 ngày:  5 giờ chiều thứ sáu ngày 19 tháng 7 năm 2013 đến 12 giờ
trưa    
                   Chủ Nhật ngày 21 tháng 7 năm 2013
Địa điểm:    Hý viện Shorecrest Performing Arts Center 15343 – 25th Ave. NE
*
                  Shoreline, WA – 98155  

Lệ phí tham dự:  không có lệ phí tham dự cho các thành viên không ở ngoài tiểu bang 
                   Washington State.  Tất cả các thành viên tham dự ở ngoài tiểu
bang 
                   Washington State đều tự túc.

Thời hạn ghi danh:  1 tháng 3 năm 2013
 
Để ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LẦN II được thành công tốt đẹp, Ban Tổ Chức mong quý thầy cô, bạn hữu, các nghệ sĩ nhạc dân tộc khuyến khích mọi người cùng tham dự chương trình, đặc biệt là các
bạn trẻ.
Trân trọng thông tháo,
 
Thay mặt Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt
Hai Viet Hong, DAOM

Viet Hai <viethai24@yahoo.com>  
« huongviet@yahoogroups.com » <huongviet@yahoogroups.com>

Thư mời

Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt


13322 Hwy 99 S. Ste 101 * Everett, WA 98204
(425) 361-2264 * http://vietmelody.org * info@vietmelody.org
Ngày 8 tháng 3 năm 2012
THÔNG BÁO
Kính gửi: Quý thầy cô
Quý phụ huynh học sinh
Quý nghệ sĩ bộ môn nhạc cụ truyền thống
Quý bạn hữu truyền thông báo chí và các nhà tài trợ
Quý khán giả, bạn trẻ thanh niên sinh viên yêu thích nhạc cổ truyền Việt Nam
Nhằm trao đổi kinh nghiệm, kết tình thân ái, trau giồi khả năm nghiệp vụ chuyên môn hầu đáp
ứng như cầu giảng dạy và phổ biến nhạc cổ truyền Việt Nam tại hải ngoại, Đoàn Văn Nghệ Dân
Tộc Hướng Việt sẽ tiếp nối tổ chức ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LẦN II vào ngày
19-21 tháng 7 năm 2013 tại tiểu bang Washington States, USA.
Sau đây là một số thông tin về chương trình:
Chủ đề: ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LẦN II
Thời gian: 3 ngày: 5 giờ chiều thứ sáu ngày 19 tháng 7 năm 2013 đến 12 giờ trưa Chủ Nhật
ngày 21 tháng 7 năm 2013
Địa điểm: Hý viện Shorecrest Performing Arts Center
15343 – 25th Ave. NE * Shoreline, WA – 98155
Lệ phí tham dự:
không có lệ phí tham dự cho các thành viên không ở ngoài tiểu bang Washington
State. Tất cả các thành viên tham dự ở ngoài tiểu bang Washington State đều tự túc.
Thời hạn ghi danh: 1 tháng 3 năm 2013
Để ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LẦN II được thành công tốt đẹp, Ban Tổ Chức
mong quý thầy cô, bạn hữu, các nghệ sĩ nhạc dân tộc khuyến khích mọi người cùng tham dự
chương trình, đặc biệt là các bạn trẻ.
Trân trọng thông tháo,
Thay mặt Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt
B.S. Hồng Việt Hải, DAOM
Excutive director


Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.