Tài liệu : Tìm hiểu Hội Đoàn Thanh niên ở Miền Nam Việt Nam trước năm 1975

 

   Aug 3, ’07 5:34 PM
pour tout le monde
                             HỘI THANH NIÊN THIỆN CHÍ
                              CÔNG TÁC VÀ NGHỊ LUẬN
                                                                                                
Trần Văn Phước

        Thị Nghè – Ngay sau khi tiếng súng ngưng nổ, một số sinh viên, học sinh, mang bảng tên Hội Thanh niên Thiện Chí trên ngực, đã xung phong giúp đở đồng bào thu
dọn những căn nhà cháy, böôi xi những đống trotàn cùng che lại dăm ba tấm tôn trên nền nhà củ sđể tránh mưa nắng cho đồng bào chiến nạn.
        Họ là những thanh niên, với thiện chí nhiệt thành sẳn có, không ngại mệt nhọc, nắng cháy như thiêu đốt của mùa hè, lao mình vào công tác xã hội. Công tác tuy
không khó khăn lắm nhưng không kém phần vất vã.
        Buổi trưa, sau giờ công tác, tất cả trại sinh cùng nhau ca hát trước giờ cơm để quên đi phần nào mệt nhọc. Những bài ca trại phổ thông, những bản dân ca đượm
tình sông núi đã được các trại sinh hát lên. Buổi vui hát trên là dịp để các trại sinh lấy lại niềm vui hào khí sau những giờ công tác mệt nhọc.
        Số trại sinh trên đều là hội viên hay cảm tình viên của Hội Thanh niên Thiên Chí Công tác và Nghị luận, một hội đoàn tư nhân như bất cứ hội đoàn nào khác,
nhưng chú trọng về phần nhân phẩm hơn, nghĩa là chú trọng vào thiện chí của hội viên nhiều hơn tổ chức bề ngoài.

Lịch sử Trại Công tác

        Những trại công tác đầu tiên được tổ chức trên thế giới là do sáng kiến của một nhóm tín đồ Quakers ở Anh quốc từ thế kỷ thứ 17. Mục đích của nhóm tín đồ
trên là quân bình hóa mọi cạnh tranh trong xã hội và trên toàn thế giới. Để đạt mục đích trên, hội đã tổ chức những trại công tác xã hội đầu tiên ở Anh quốc, Âu châu và lan tràn qua Mỹ châu để an
ủi và cứu giúp những nạn nhân chiến tranh.
        Phong trào phát triển maạnh sau thế chiến thứ nhất, với sự thành lập của Hội Service Civil International (SCI) năm 1920. Ở nước Anh, hội Friends Service
Council được thành lập và Hội American Friends Service Committee ở Mỹ.
        Vào năm 1934, phong trào xuất hiện lần đầu tiên ở vùng Đông Nam Á Châu do một nhóm SCI đến cứu trợ nạn nhân cuộc động đất tại Biher.
        Tại Việt Nam, phong trào tổ chức những trại công tác đầu tiên phát khởi vào năm 1956 sau khi phái đoàn sinh viên Việt Nam tham dự trại công tác và nghị luận
của tổ chức American Friends Service Committee tại Nhật bản. Nhóm sinh viên Việt Nam trên đã hợp với một nhóm sinh viên khác để tham dự các trại ở Thái Lan, Ấn độ tổ chức những trại công tác tại
Việt Nam.
        Trại công tác đầu tiên đã được thực hiện tại làng Khánh Hậu thuuộc tỉnh Long An vào cuối năm 1956. Phong trào thành lập trại ngày càng phát triển mạnh nhờ sự
bảo trợ của Bộ Quốc gia Giáo dục và Viện Đại học Sài gòn. Vào những dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, nhiều trại công tác đã được tổ chức do sự điều khiển, đóng góp của nhóm sinh viên trại sinh tiền
phong.

Trại Nghị luận

        Song song với việc tổ chức trại công tác, phong trào tổ chức trại nghị luân cũng được thực hiện đều đặn nhằm trao đổi kiến thức của sinh viên, học sinh.
Nhiều buổi hội thảo, diễn thuyết tổ chức hàng tháng với sự cộng tác của các giáo sư ngoại quốc, các văn nhân, học giã trong và ngoài nước.
        Trong khi những buổi hội thảo thuyết trình được tổ chưc đều đặn trong nước, một số sinh viên học sinh đã được gửi đi tham dự các trại công tác, nghị luận tại
Nhật bản, Thái Lan, Hướng Cảng, Tích Lan và Ấn độ. Các tổ chức văn hóa tư nhân và từ thiện ngoại quốc như Cơ quan Viện trợ Văn hóa Âu châu (Asia Foundation), hội từ thiện Mennonite Central
Committee (MCC) hay tổ chức American Friends Service Committee (AFSC) tại Nhật bản, Ấn độ tài trợ các chuyến xuất ngoại của các trại sinh.

Sự thành lập Hội Thanh Niên Thiện Chí
        Tháng mười năm 1958, một trại công tác được tổ chức tại Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Đây là một trại quan trọng đối với hội Thanh niên Thiện chí ngày nay vì
trại này đã đưa đến việc thành lập hội Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam.
        Vì ý thức được sự lợi ích và muốn tiếp tục hoạt động trong các trại công tác và nghị luận, các trại sinh quyết định thành lập một đoàn thể với đầy đủ điều lệ
hầu bành trướng phong trào mạnh mẽ hơn với những phương cách hoạt động quy mô. Các trại sinh đề cử một tiểu ban soạn thảo bản điều lệ cho hội và triệu tập một đại hội đồng giữa các trại sinh và
những người có cảm tình với phong trào.
        Đại hội đồng đầu tiên của phong trào Trại Công tác ở Việt Nam gồm có 18 trại sinh trong đó có sáu nữ hầu hết là sinh viên đại học. Cuộc họp được tổ chức vào
ngày 16 tháng 11 năm 1958 tại trụ sở của Hội Văn Hóa Bình Dân, số 7 đường Phan Kế Bính, Sài gòn.
        Đại hội đồng thông qua điều lệ và khai sinh hội Thanh niên Thiện Chí Công tác và Nghị luận hội (Anh ngữ là The Voluntary Youth Workcamp and Seminar
Association) gọi tắt là Hội Thanh Niên Thiện Chí (The Voluntary Youth Association). Đồng thời, một ban chấp hành đã được bầu ra.

Danh xưng của Hội Thanh Niên Thiện Chí
        Ban Chấp hành lâm thời xúc tiến việc xin chính quyền cho phép chính thức hoạt động. Nghị định số 426-TTP/TN ngày 8 tháng 4 năm 1960 cho phép thành lập. Hội
trở nên chính thức từ đó với một chủ tịch, hai phó chủ tịch (quốc nội và quốc ngoại), một thư ký, một ủy viên và một phó ủy viên công tác, một ủy viên và một phó ủy viên nghị luận và một thủ
quỹ.
        Hội Thanh niên Thiện chí có tư cách pháp nhân, được phép hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Hội quy tụ một số thanh niên nam nữ, đa số là sinh
viên đại học, số còn lại là những học sinh Trung học đệ nhị cấp.
        Hội được lập ra nhằm mục đích mở rộng kiến thức cũng như phát triển khả năng lãnh đạo của giới sinh viên học sinh, đồng thời giúp đỡ giới cần lao góp phần
vào công cuộc xây dựng đất nước.
        Muốn trở thành hội viên chính thức của hội, cảm tình viên đã tham dự hai trại và có đơn gia nhập hội với sự giới thiệu của một hội viên cũ và sự chấp thuận
của Ban chấp hành.
        Hội viên có quyền ứng cử vào Ban chấp hành. Nhiệm kỳ của ban chấp hành là một năm.

Hội Trung Ương và các Chi hội
        Với đà phát triễn mạnh mẽ, hội đã thành lập ba chi hội : Huế, Đà lạt và Cần Thơ. Hoội ở Sài gòn trở nên hội trung ương có nhiệm vụ giao dịch với quốc tế và
lãnh phần yễm trợ các chi hội trong nước.

Hoạt động của hội TNTC
        Kể từ ngày thành lập, Hoäi TNTC đã tổ chức hàng trăm trại công tác, trại nghị luận và những buổi thuyết trình tại Sài gòn, Huế, Đà lạt, Cần Thơ, Vũng Tàu,
Nha Trang, Phan Rang và hầu hết các nơi trên lãnh thổ Việt Nam.
        Những trại tiêu biểu sau ngày thành lập là :
– Trại Công tác tại Bảo Lộc từ 5 đến 13 tháng 7, năm 1960 sơn và trang hoàng trường mẫu giáo Chi hội Văn hóa Bình Dân.
– Trại Công tác tại Gò Vấp từ 3 đến 5 tháng 9 năm 1960, sơn và quét vôi Cô nhi viện Gò Vấp.
– Trại Công tác tại Đà lạt, t ừ 17 đến 22 tháng 2 năm 1961, sơn và trang hoàng năm lớp học và sân chơi của trường Trung học Phan Chu Trinh.
– Ngày 29 tháng 11 năm 1961, Linh mục Henri Forest, giám đốc Câu lạc bộ Alexandre de Rhodes nói chuyện về vấn đề lãnh đạo (Le leadership).
– Ngày 28 tháng 5 đến 6 tháng 6 năm 1961: Vấn đề Thanh niên và Giải trí (La Jeunesse actuelle et ses loisirs) với các ông Ted Britton, Sư Huynh Pierre và ông Nguyễn Thái, trong khuôn khổ của Trại
hè quốc tế 15 tháng 5 đến 16 tháng 6 năm 1961.
        Trong niên khóa 1967-68, Hội đã tổ chức những trại công tác và nghị luận sau đây :
– Trại Công tác và nghị luận tại Đơn Dương, tỉnh Tuyên Đức từ 29 tháng 10 đến 5 tháng 11 năm 1967 làm sân trường tiểu học cộng đồng Đơn Dương và thảo luận về đề tài : Nguồn gốc, tổ chức của Hội
TNTC.
– Đêm dân ca tai trụ sở hội, 4 tháng 12 năm 1968.
– Trại Công tác tại Bích Xuân thôn, Thủ Đức từ 31 tháng 12 đến 1 tháng 1 năm 1968 : quét vôi chi nhánh Cô nhi viện quốc gia Thủ Đức.
– Trại Công tác tại Trung tâm Tiếp cư trường Trung học Lê Văn Duyệt, Gia Định sau biến cố Tết Mậu Thân.
– Trại Công tác tại Thị Nghè, trại hội luận tại suối Rù Rì, Thủ Đức…
        Xen vào những trại Công tác hay nghị luận là những buổi chiếu phim hằng tháng tại trụ sở hội, những buổi này đã thu hút một số đông cảm tình viên.

                                                               
*
        Nhưng những buổi sinh hoạt này phải tạm ngưng sau Tết Mậu Thân. Hy vọng ở niên khóa tới, chúng ta lại được tiếp tục dự khán nhiều cuốn phim đặc biệt
khác.

                (Trích Trang Thanh Niên Phụ nữ, Sở Thông tin Hổn hợp Hoa Kỳ, Sài gòn)

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.