Tổng kết sinh hoạt Phượng Ca niên khoá 2006-2007

 

   Aug 30, ’07 4:10 AM
pour tout le monde

 Năm nay, chương trình hoạt động Phượng Ca có trên 50 buổi vừa sinh hoạt, trình diễn. Phần lớn những  buổi trình diễn, trình tấu do các cơ quan tổ chức
, hội đoàn và phòng văn hoá
các tỉnh (service culturel de la ville), các nhạc viện, trung tâm (espace culturel) tổ chức, để cho học sinh, dân chúng địa phương có dịp
làm quen với văn hoá Việt Nam …

Đồng thời, Phượng Ca cũng được tham dự tấu nhạc trong các thánh lễ nhậm chức của các linh mục, nữ tu Việt Nam tu tại các dòng bên Pháp. Âm nhạc, nhạc cụ Việt Nam đã tạo được không khí nhẹ
nhàng trang trọng cho người cầu nguyện, buổi lễ rất long trọng dưới sự chủ tế của các đức Tổng Giám mục các địa phận trên nước Pháp.

         Tháng 8/2006

1. 19- 20/ 8/2006 : Lễ khấn của các sœur dòng Đa Minh ở  Monteil
            2. 26/08/2006 :   Tham dự Lễ khấn các sœur  dòng  St Paul
  Chartres

         Tháng 9/2006

3. 2/9/2006   :  Ngày tìm hiểu nhạc cụ Việt Nam tại trụ sở Phượng Ca Paris

4. 8/9/2006   : Thánh lễ tại nhà thờ Notre Dame de Paris       

5. 9/9/2006   : Thánh lễ  tại Giáo Xứ Việt Nam tại  Paris 17ème         

6. 10/9/2006 : Ngày các hội đoàn tại Taverny lần thứ 22 tại Gymnase COSOM …

7. 13/9/2006 : Khai giảng năm học mới tại trụ  sở  hội
           

8.. 15/9/2006: Hội mùa Nho ở  Sarment de Taverny.

9. 17/9/2006 : Gặp gỡ giới trẻ Vietnam à Paris 17ème
          

10. 24/9/2006 : Thánh lễ nhà thờ  Paris 13ème.

Tháng 10/2006

 11. 7/10/2006    :   Ngày Hội thành phố  Saint Honorine.

12. 
8/10/2006    : Ngày văn hoá do Hội Dược sĩ tổ chức tại Paris 12ème.

13. 
15/10/2006  : Trung Thu với Tổng hội sinh viên Việt Nam  Paris tại  Gymnasse 
                           Cartpentier
13ème.

14. 
16-17/10/2006 : đi thăm viếng Parag Mognail.

15. 
22/10/2006 : Lễ  hội tại Chùa  Lào ở St Leu La Foret.

28/10/2006 : Gặp gỡ các người trách nhiệm văn hóa VN do hội Huynh Đệ tổ chức
                  
ở Paris 5

16. 
30-31/10/2006 : Ngày nghệ sĩ ở Avignon

           
            Tháng 11/2006

18. 4/11/2006    : Trình diễn Phượng Ca Na Uy ở Bergen

19. 11/11/2006  : Thánh lễ ở Lisieux với nhóm hành hưong  Paris 13ème

20. 19/11/2006  : Thánh lễ Các Thánh Tử Đạo tại  Mission Catholique Paris 17ème


            21.  25/11/2006 : Thánh lễ cho  Scout Vietnamienne

          Tháng 12/2006

23. 12/12/2006 : Trình diễn của lớp đàn tranh ở nhạc viện Antnony

24. 15/12/2006 : Trình diễn của lớp đàn tranh ở nhạc viện Sevran  

25. 19/12/2006 : Trình diễn ở nhạc viện Bourg la Reine

26. 23/12/2006 : Thánh lễ ở nhà thờ Eglise Taverny

          Tháng 1/2007

            27.2/1-4/2/2007 :  Phương Oanh và ban kịch Archipel trình diễn ở  trung
tâm văn hóa

                                      
Pháp tại Huế  và Hànội trong chủ đề ‘Tìm Hiểu về Tâm Linh’

          Tháng 2 /2007

28. 6-17/2/2007 : Triển lãm hình ảnh sinh hoạt Phượng Ca và nhạc cụ Việt nam tại 
                                      
Conservatoire d’Antony

29. 17/1/2007 : Hoà tấu bế mạc triển lãm tại Antnony

30. 18/1/2007 : Trình tấu Mừng Xuân tại nhà dưỡng lão Pairs 13.

24-25/1/2007 : Thánh lễ  nhậm chức ở Capdenac

 

         Tháng 3/ 2007

32. 3/3/2007 : : Trình tấu tại nhà dưỡng lão Créteil.

33. 17-19/3/2007 : Trình diễn cho đài truyền  hình Pologne

34. 18-25/3/2007 : Triển lãm hình ảnh sinh hoạt Phượng Ca và nhạc cụ
                                      
Vietnam tại  Đại Hội  Á  châu  tỉnh Ribécourt

35.  23/3/2007 : Trình diễn cuối năm học tại nhạc viện Sevran

36. 25/3/2007 : Hoà tấu bế mạc tại Ribécourt.

37. 28/3/2007 : Ngày gặp gỡ nhạc sĩ Sevran

           Tháng 4/2007

38. 1-3/4/2007 : Lớp đàn tranh Oslo (Norvège)

39. 24/4/2007 : Trình tấu đàn tranh nhạc viện Antony

40. 28/4/2006 : Thánh lễ Mừng Xuân Thiếu Nhi ở  Giáo Xứ Paris 17ème

            41. 2930/4/2007 : Trình diễm cho Hội người Sắc tộc Kontum ở Val Thorens Alpes

           Tháng 5/2007

42. 5-6/5/2007 : Ngày văn hoá Việt Nam tại nhạc viện  Chatou

43. 12/5/2007 : Trình diễn buổi trao giải thưởng  về sách TRUYỆN VẼ tại Maison 
                                  
des Arts Antony

44. 13/5/2007 : Thánh lễ ở nhà thờ Eglise de Franconville

45. 22/5/2007 : Trình tấu ba lớp Đàn Tranh, bộ gõ và sáo  nhạc viện Antony

46. 27/5/2007 : khoá âm nhạc tuỳ hứng ở trụ sở ACMVN à Paris 13ème.
 

           Tháng 6/2007

            47. 9-10/6/2007 : Thánh lễ nhậm chức tại nhà thờ chính toà Rodez

48. 12/6/2007 : Trình diễn âm nhạc thế giới tại nhạc viện Antony

49. 16/6/2007 : Gặp gở nghệ sĩ tại Avignon

50. 22/6/2007 : Thi cuối năm , nhạc viện Sevran

51. 24/6/2007 : Messe 60 ans Mission Catholique vietnamienne  à Paris 17ème

52. 24/6/2007 : Fête du quartier Paris 13ème

53. 25/6/2007 : Concert à Hôtel du département à Créteil

54. 26/6/2007 : Thi cuối năm , nhạc viện Antony

55. 29/69/2007 : Trình diễn cho hội C.O.D.E.V. Canne – Ecluse

56. 30/6/2007 : Thi cuối năm , PHUONG CA  (ACMVN) à Paris 13ème.

 

Tháng 7/2007

57.1/7/2007 : Thánh lễ nhậm chức tại nhà thờ  Paris 13ème

 58. 7/7/2007 : gala VÕ Việt Nam tại Taverny  với 10 võ đường đến từ khắp vùng phụ

                       cận Paris

59. 12/7/2007 : Thánh lễ mùa hè tại  Sevran

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.