Lớp đàn cithare Ocital

Sep 23, ’07 4:26 PM
pour tout le monde

 

Sau khi đi dự lễ truyền áo, khấn tạm của các soeur dòng Đa Minh ở Monteils về. Tôi lại có thêm vài học trò nho nhỏ khác học đàn cithare. Cây đàn này có tên là Cithare ở vùng Ocital thường dùng
đàn trong những buổi cầu nguyện hay thánh lễ. Tiếng đàn thanh, trong, thánh thót mà tôi được nghe từ lâu, nhưng không tìm ra. Tình cờ chuyến đi này, theo chân mẹ nhà tập đến phòng học nhạc của
dòng. Oh kìa, có nhiều đàn cithare quá, tôi rất vui để làm quen và tập cho các soeur trong một thời gian ngắn ở đây.
Có hai soeur sẽ lên Paris học, làm việc, hai soeur đã xin cho tiếp tục học đàn để còn có thể xử dụng trong những giờ kinh…
Soeur Hảo, soeur Châu, cô Minh đang tập đàn rất tiến bộ. Tôi  cũng rất vui đã có thể phụ giúp các soeur trong việc này.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cách đây vài năm, tôi có vài người học trò người Pháp tìm đến và nói tại sao đàn cithare này (đàn tranh) không giống đàn cithare của chúng tôi. Lúc đó, tôi cũng cố ý
tìm mà không tìm thấy.
Sau khi đàn cây đàn cithare Ocital rồi, tôi sẽ cho các học trò người Pháp học thêm cây đàn cithare này cho đũ bộ.

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.