các cây đàn

 

Oct 8, ’07 1:28 AM
pour you
Dàn nhạc dân tộc Việt Nam gồm có nhiều loại đàn:
Đàn Tranh, đàn Nguyệt , đàn Nhị, đàn Tỳ Bà, bộ gõ, sáo trúc…
Đàn Bầu, đàn Trưng, đàn Sến, đàn ghita phiếm lõm v.v… rất đưọc nhiều người ưa thích

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.