2008 04 12 Ngọc Dung

 

Apr 12, ’08 5:19 PM
pour tout le monde

  

 

Ngọc Dung tốt nghiệp nhạc viện Sevran môn đàn tranh.
Trước khi sang Pháp Ngọc Dung đã học đàn tranh tại nhạc viện Saigon.
Bắt đầu với âm nhạc từ khi 6 tuổi, là một trong những em căn bản của nhi đồng Phượng Ca Saigon với Kim Uyên, Diệu Hiền, Thụy Trang, Thụy Tần, Thương Thương, Thương Thúy, Phương Ninh, Kim
Châu,Thùy Dương, Kim Hoa…các em đã trình diễn thường xuyên chương trình thế giới trẻ em của Lê văn Khoa trên đài truyền hình.

 

Ngọc Dung là phụ giáo với cô Phương Oanh tại nhạc viện Louis Kervoern của tỉnh Sevran.
Từ gần hai năm nay, Ngọc Dung đã tạo nên Phượng Ca LOGNES và là cô giáo lớp đàn tranh.


 

Ce contenu a été publié dans Tiêng Viêt. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.